Ons Boere se Trotse Geskiedenis.

 

 

Boere Stories en Staaltjies.

 

Britte en Boere.

Die Britte.

Die bevolking van die Verenigde Koninkryk in 1899 was 30 miljoen. 448 435 Britse troepe het aan die oorlog deelgeneem. Hiervan was 30 000 vrywilligers van oorsese Britse kolonies en 50 000 vrywilligers ut die die twee kolonies Kaap en Natal en daarby 5 000 joiners van die republieke. 'n Syfer van ongeveer 30 000 gewapende swartmense is deel van die 448 435 Britse troepe. Dit grootste getal wat op enige gegewe stadium diens gedoen het was 240 000 in Mei 1901. Ten minste 7 800 Britse soldate is agv krygsverrigtinge dood terwyl 14 658 weens siekte of ongelukke omgekom het. Die oorlog het Brittanje ongeveer 230 miljoen pond gekos. Vir repatriasie en hervestiging is 300 miljoen deur die Britse regering bewillig, maar slegs 16 miljoen is uitbetaal.Die Boere.

In 1899 was die blanke bevolking van die twee republieke ongeveer 300 000. Die republikeinse magte 50 000 na 60 000 waarvan 'n aantal staandemaglede. Tussen 1500 en 3000 buitelanders en 10 000 na 15 000 Kaapse rebelle het Boerekant geveg. Die getal swart en bruin agterryers was na raming 10 000. Daar was nooit meer as 47 000 Boere op 'n gegewe tydstip in die veld nie. 3997 gesneuwel, 150 verongeluk en 1 800 na 2 200 weens siekte omgekom.

Na die vredesverdrag het sowat 10 000 Kaapse rebelle hulle stemreg vir vyf jaar verloor.

Na raming is 30 000 plaashuise en 40 dorpe verwoes. 160 000 blankes is in konsentrasiekampe aangehou. 28 000 blankes sterf in die kampe, waarvan 22 000 kinders onder 16 jaar.

Met vredesluiting het nog sowat 2 540 families (ongeveer 10 000 vroue en kinders) in die veld rondgeswerf.

In totaal is sowat 28 000 mans en seuns krygsgevangene geneem waarvan 25 630 oorsee aangehou is. Ongeveer 'n duisend het nie teruggekeer nie.

 

Boereoorlog Stories en Staaltjies.

 

 

Boereoorlog Stories, Staaltjies en Gedigte