Ons Boere se Trotse Geskiedenis.

 

 

Boere Stories en Staaltjies.

 

Generale en Kommandante Boereoorlog.

Generaal. J.C. Fourie.

Hy was 'n onverskrokke generaal gewees. Joachim Christoffel Fourie is in 1855 in Grahamstad in die Kaapkolonie gebore. Hy was 'n seun van die egpaar Christiaan Ernst Fourie en Catharina Espach. Fourie het in die distrik Lydenburg opgegroei. Sy eerste militÍre ervaring het hy in 1880-81 tydens die Anglo-Transvaalse Oorlog opgedoen. Hy was destyds 'n veldkornet van die Lydenburg-kommando.

In die loop van die volgende 18 jaar het hy verdere ervaring in sommige van die oorloŽ tussen die Suid-Afrikaanse Republiek en swart gemeenskappe opgedoen. In 1893-94 het hy die distrik Lydenburg in die Eerste Volksraad verteenwoordig.

Toe hierdie stryd tussen Boer en Brit verlede Oktober uitgebreek het, het Fourie as gewone burger na die Natalse front vertrek. Hy het daar aan verskeie gevegte deelgeneem. Tydens die geveg by Spioenkop op 24 Januarie het hy naam gemaak toe hy saam met kmdt. H.F. Prinsloo en andere die takties geleŽ Alwynkoppie vir die Boere ingepalm het. Van daar af het hulle die Britse posisie op Spioenkop se kruin vir die Britte onhoudbaar gemaak en sů die geveg in die Republieke se guns geswaai.

In Maart het die burgers hom tot assistent-generaal verkies al was hy tot op daardie stadium steeds 'n gewone burger. Twee maande later het kmdt.-genl. Louis Botha hom tot assistent-kommandant-generaal. bevorder. Fourie was betrokke in die vergeefse poging om genl. Buller se opmars uit Natal te stuit en daarna was sy strydperk die Oos-Transvaal. Hy het in talle gevegte sy slag as aanvoerder getoon. In die guerrilla-fase het hy hom toegespits op die ontwrigting van die Britte se kommunikasie struktuur en op strooptogte op Britse eenhede.

Benewens sy kommando lede, vir wie sy dood 'n hartseer terugslag is, word generaal. Fourie se heengaan betreur deur sy vrou, Aletta Elizabeth de Clercq en hulle vyf kinders.

Generaal Coenraad Jacobus Brits.

Hy is gebore in 1868. As 'n veldkornet in die Wakkerstroom-kommando, het hy deelgeneem aan die inval van Natal aan die begin van die Anglo-Boereoorlog. Sy diens in die veldtog gelei het tot sy bevordering tot Generaal in 1901, en assistent kommandant-generaal in 1902.
Hy was 'n goeie vriend van generaal Louis Botha, en het Botha tydens die Groot Oorlog hom ondersteun en gehelp het met die onderdrukking van die rebellie van 1914. Hy het ook deelgeneem aan die Duits-Suidwes-Afrika en Duits-Oos-Afrika veldtogte. Hy het gesterf in 1932.

Kommandant Willem Hendrik Buhrmann.

Willem Hendrik Buhrmann , was die seun van die welbekende Hendrik Theodoor Buhrmann. Willem is op 5 Augustus 1860 te Lydenburg gebore en sy ouers het hulle op die HoŽveld in die Ermelo distrik gevestig. Deur sy ouers het hy teologie gestudeer in 1888 te Stellenbosch, maar moes weens gesondheidsredes van die leraarsamp afsien.

Tydens die Jameson inval was hy deel van die Ermelo kommando. Gedurende die Magato - oorlog was sy lewe in gevaar deur 'n koorssiekte. By die uitbreek van die oorlog was hy onder die eerstes wat op 11 Oktober die vyandelike bodem betree. Hy was net 'n gewone burger wat saam sy kommando deel geneem het vanaf Maart 1900 in die Vrystaat tot by Brandfort.

Generaal Botha het hom aangestel as Kommandant van Ermelo in die plek van J. N. H. Grobler, wat tot Veggeneraal bevorder is. Sewe dae na sy aanstelling was hy met sy burgers in die groot slag by Bakenlaagte waar hulle Generaal Opperman asook sy getroue adjudant Adriaan Buhrmann tragies verloor het. Tot aan die einde het Kommandant Buhrmann die stryd saam met sy mede en getroue burgers getrou geveg en ten laaste op Twyfelfontein hulle wapens neer gelÍ .

Kommandant H. S. Grobler.

Hendrik Stephanus Grobler is gebore in die distrik Rustenburg en verhuis in 1870 op 'n elf jarige ouderdom met sy vader na 'n deel van distrik te Middelburg wat tans 'n gedeelte onder die distrik Bethal was. Die eerste Engelse oorlog het hy as burger saam met die Boere - strydmag in Pretoria deel geneem. Die jaar daarop veg hy ook teen Mapoch en na die Jameson inval is Grobler vir die eerste keer gekies as assistent Veldkornet vir die distrik Middelburg. 'n Later toe Bethal tot 'n afsonderlik distrik verklaar word, word hy gekies tot 'n effektiewe Veldkornet, en waar die regering hom aanstel as Naturellen Kommissaris .

Met die uitbreek van die jongste oorlog , het hy met sy kommando na Natal en het die eerste slag daar kom , te Dundee namelik , mede . Later was hy deesdae te Trichardsdrift en Coienso . in 1900 is hy met 'n kommando van 250 man na die Oranje Vrystaat gestuur ; die Vrijstaatse hoofstad was toe reeds in hande van die vyand , en met die res van die kommando's val hy terug tot aan Kliprivier , naby Johannesburg , waar twee dae lank 'n hardnekkige teenstand gebooie is . Vervolgens het hy met sy mense deel aan die gevegte te Donkerhoek ( Diamondhill ) , Greylingsstad en Leewkloof , en nadat die vyand te Bergendal ( Dalmanutha ) was ingebreek, is hy met sy kommando na hul distrikt teruggestuur is, en was daar oa met Generaal Muller deesdae toe die kamp der Niew Seelanders te Wilmansrust ingeneem. In 1901 is hy deur die Kommandant Generaal tot kommandant bevorder , was in die slag te Bakenlaagte en is met die vrede kongres deur sy kommando na Vereniging afgevaardig .


 

 

 

 

Boereoorlog Stories en Staaltjies.

 

 

Boereoorlog Stories, Staaltjies en Gedigte