Ons Boere se Trotse Geskiedenis.

 

 

Boere Stories en Staaltjies.

 

Generaal H.R. (Manie) Lemmer.

 

Generaal H.R. Lemmer.

Genl Manie (H R) Lemmer, wat voor die oorlog ‘n Volksraadslid was en na die slag van Magersfontein tot veggeneraal bevorder is. Hy was een van die eerste boere-aanvoerders wat die tegniek ontwikkel het om die vyand te perd te bestorm en uit die saal te skiet – ‘n taktiek wat met groot sukses in Wes-Transvaal deur die boere gebruik is. Gerrie Lemmer, in sy boek ‘Lemmers in die Anglo-boeroorlog’ haal ander geskiedskrywers aan wat meen dat genl Manie Lemmer in die tyd De la Rey se mees aktiewe generaal was omdat hy feitlik weekliks in gevegte met die vyand betrokke was. Dit was tydens een van hierdie gevegte wat hy op 9 Desember 1900 naby Ottoshoop gesneuwel het.

Oor sy lewensloop is nie veel bekend nie. Hy is in 1849 op Hartbeesfontein in die distrik Potchefstroom gebore en het 'n veeboer geword. In die vroeë jare tagtig het hy aan die kant van kapt. Mosjette deelgeneem aan die magstryd tussen die Rolong hoofmanne op die Transvaalse wesgrens. Hy was 'n veldkornet van die vrywilligers wat die Land Goosen gestig het en is tydens een van die gevegte swaar gewond.

Voor die uitbreek van hierdie oorlog het Lemmer sy distrik in die Tweede Volksraad van die Suid-Afrikaanse Republiek verteenwoordig. Hy het as 'n ewewigtige en progressiewe lid bekend gestaan. In Oktober 1899 het hy as gewone burger deelgeneem aan die eerste geveg van die oorlog by Kraaipan op die Transvaalse wesgrens, maar is kort daarna as veggeneraal aangestel. In daardie hoedanigheid het hy met onderskeiding aan verskeie gevegte aan feitlik al die fronte deelgeneem.

Ten spyte van die talle waarskuwings van sy burgers dat hy versigtiger moes wees, het Lemmer telkens tydens gevegte persoonlik die hitte van die stryd opgesoek. Sy burgers voel hartseer oor sy dood, maar dit was vir hulle geen verrassing toe hy deur 'n vyandelike koeël getref is nie.

Genl. Jan Smuts het in 'n huldeblyk verklaar dat die saggeaardheid van 'n kind met die moed van 'n leeu in Lemmer saamgevloei het.

Hy was 'n beskeie, onverstoorbare man met uitstaande leierseienskappe en 'n sterk verantwoordelikheidsin. Sy afsterwe is 'n ramp vir die Republikeinse magte.

 

Boereoorlog Stories en Staaltjies.

 

 

Boereoorlog Stories, Staaltjies en Gedigte