Ons Boere se Trotse Geskiedenis.

 

 

Boere Stories en Staaltjies.

 

Generaal Jan Hendrik Olivier.

 


Generaal Jan Hendrik Olivier.

Jan Hendrik OLIVIER is ongeveer 1856 gebore op Rooiwal en op 30 Mei 1930 oorlede. Geb op Rooiwal. Hy was Vrystaatse Volksraadslid en Boere Generaal Hy het 15 kinders en met 'n militÍre eerbewys begrawe.

Op 13 November 1899 beset hy Aliwal-Noord. Hy trek na Burgersdorp, Jamestown en Barkly- Oos. Hy beset Stormberg met 1700 man op 26 November 1899. Die slag van Stormberg 10 Desember 1899 was 'n oortuigende oorwinning, maar word ongelukkig nie opgevolg nie, want Olivier wou nie op 'n Sondag veg nie. Hy val terug op 11 Maart 1900 in die rigting van Ladybrand en neem deel aan CR De Wet se opmars in die suidoostelike Vrystaat teen Gatacre en Gen Maj. EY Bradant se koloniale divisie in Maart en April 1900 en by Thaba Nchu.

Hy trek na Ficksburg in Mei en na Sandrivier om noordwaarts die opmars van Roberts te stuit en veg onder De Wet tot aan die einde Julie in die OVS. Met De Wet se groep ontkom hy uit die Brandwaterkom op 30 Julie 1900 deur Golden Gate. As gevolg van 'n geskil in krygstaktiek besluit OLIVIER en sy 3 seuns om by die Transvaalse magte aan te sluit en op pad op 27 Augustus 1900 word hy veraai deur 'n vriend en val hy in die hande van die Queenstown Volunteer Rifles en word saam met sy seuns na Cylon gestuur. Sy seuns was Veldkornet Jan Hendrik (29 jaar), Henning Jeremias (24 jaar) en Barend Daniel (18 jaar)

Daar bly hy tot 1902 Hy was baie teruggetrokke en dus nie baie gewild. Hy keer terug en word lid van die wetgewende vergadering in sy ou distrik. Hy was ook 'n perdeteler In 1910 ontrek hy hom van die openbare lewe. Na sy aftrede woon hy by sy dogter op Rustenburg waar sy tweede vrou sterf. Hy sterf op besoek (met dogter) aan Volksrust en word daar met militÍre eerbewys begrawe OLIVIER was 2 keer getroud en het 15 kinders gehad.

Uit "Bannelinge oor die Oseaan" Coen Groenewald bl 68-69 Generaal Olivier het voor die oorlog met volbloed perde geboer, en het tydens sy ballingskap die Goewerneur van die kolonie, Sir West Ridgway, bygestaan met perdeteler op Delft, 'n eilandjie aan die noordkus van Ceylon. Op advies van generaal Olivier is die perdeteler georganiseer en verbeter. Van wee sy boerdery ervaring het Genl Olivier ook sekere giftige plante uitgewys. Met die hulp van 'n ander krygsgevangene, 'n kenner, is die plante uitgeroei. Hierdie plante het veevrektes veroorsaak.

AV Oosthuizen se Rebelle van die Stormberge gee 'n weergawe van Olivier se inval in die Noordoos- Kaap en sy annekseer van Aliwal Noord en die daaropvolgende naamsverandering na "Oliviersfontein" wat 4 maande sou hou.

Ook heelwat oor die persoon van Olivier. * 1845 Burgersdorp distrik Verhuis kort daarna na die Vrystaat waar hy in 1865 laerkommandant van die Rouxville kommando in die oorlog teen die Basotho's was. Kmdt Olivier het die familieplaas van sy vader gekoop en 'n vermoŽnde man geword. Op bl 69 word melding gemaak van Johannes Francouis De Wet, 'n goeie vriend van Olivier. Sien detail onder de Wet X Olivier Op bl 86 word melding gemaak van Gustav van Aardt, 'n getroue ondersteuner. Op 1 Maart 1900 ontvang Olivier opdrag om Stormberg te ontruim, reeds die volgende dag het Olivier Stormberg begin ontruim en toe Gatacre op 5 Maart 1900 op Stormberg stasie aankom, was daar die boodskap vir hom in 'n lokomotief gelaat.

"Wel Generaal Gatacre, aangesien ons jou twee keer met die kleiner getalle opgefoeter het, gee ons maar Stormberg aan jou om verdere Britse bloedvergieting te voorkom, want jy sal tog nooit Stormberg kan afneem nie. Ons wens jou 'n spoedige en veilige terugkeer na Engeland toe "Die uwe 'n Boer. En bokant Olivier se sink hut die volgende. Gatacre: Ons het 24 uur vir jou gewag en kan nie langer wag nie. TOTSIENS. Maandag 12 Maart het Olivier se droom van 'n eie onafhanklike republiek in die Stormberge met Oliviersfontein (Aliwal-Noord) as hoofdorp aan skerwe gele. Die burgers van hierdie republiek was soos jakkalse sonder gate. Op 26 Augustus 1900 is Olivier en sy twee seuns, van wie die jongste slegs 13 jaar oud was, gevangene geneem tydens 'n poging om Winburg te ontset. Hy was op pad na die randjie wat deur die boere beset was, maar toe hy sy bestemming bereik, was die burgers weg en is hy gevange geneem deur manne van Brabant's Horse in siviele klere wat hy vir sy eie mense aangesien het, So verbaas was hy dat hy op sy perd gesit en lag het, vas onder die indruk dat sy manne besig was om hom 'n poets te bak. Hierdie insident het die vermoede laat ontslaan dat hy verraai is en die het van Olivier 'n verbitterde man gemaak. Hy is na Ceylon verban.

 

Boereoorlog Stories en Staaltjies.

 

 

Boereoorlog Stories, Staaltjies en Gedigte