Ons Boere se Trotse Geskiedenis.

 

 

Boere Stories en Staaltjies.

 

Generaal Jan Kemp.

   

Generaal Jan Christoffel Greyling Kemp.

Jan Christoffel Greyling Kemp (10 Junie 1872 - 31 Desember 1946) was 'n Suid-Afrikaanse Boer beampte, rebelleer die algemeen en die Suid-Afrikaanse politikus.

Jan Kemp is gebore op 10 Junie 1872 in die huidige Amersfoort distrik, Transvaal , die jongste seun van Jurie Johannes Kemp en Maria Aletta Greyling. Sy oupa aan moederskant, Abraham Carel Greyling, 'n stiefseun van die Voortrekker- leier, Piet Retief , was gedood met Retief in 1838. Sy vaderlike oupa, Petrus Johannes Kemp, geŽmigreer van BelgiŽ tussen 1830 en 1840.

Hy is opgelei by die Staat gymnasium (Staat Gimnasium) in Pretoria .

Hy het 'n klerk in die Transvaalse Departement van Onderwys in 1889. Hy het gou oorgeplaas na die myn kommissaris se kantoor in Krugersdorp en die posisie van die hoof klerk bereik deur 1899.

Hy het gedien in die Magato oorlog teen die Basoeto-hoof, in 1895 en het gehelp om die Jameson inval te onderdruk .

Met die uitbreek van die Tweede Anglo-Boere-oorlog het hy by die Krugersdorp- kommando. As 'n burger , het hy deelgeneem het aan baie van die vroeŽ optredes in Natal .

In November 1899 is hy verkies tot assistent -veldkornet . Op 27 Februarie 1900 het hy hom onderskei het by die Slag van Pietershoogte [1] (ook bekend as Spoorweg kop / Railway Hill) ten spyte van die Boeremagte te trek en die Britse magte neem die posisie.

In Junie 1900, terwyl hy onder Generaal CF Beyers in Noord-Transvaal het hy verkies 'n kommandant.

Op 13 Desember 1900, by die Slag van Nooitgedacht , waar hy beveel een van die Boere-kommando, het hy in die arm gewond.

In Februarie 1901 is hy bevorder tot veggeneraal en opdrag gegee om kontak te maak met generaal JH de la Rey in die Wes-Transvaal.

Dit was die bedoeling dat Kemp moet die val die Kaapkolonie . Hierdie plan is laat vaar, en hy het een van De la Rey se ablest en mees gewaagde beamptes, wat sy taktiese vernuf veral in die optrede op Vlakfontein (29-30 Mei 1901), Moedwill (30 September 1901) en die Slag van Ysterspruit naby Klerksdorp in die Wes- Transvaal op 25 Februarie 1902.

Sy voorstel (September 1901) dat 'n militÍre regering moet die burgerlike regering van die Transvaalse Republiek onderkruiper, is veto uitgespreek deur De la Rey. In die Slag van Tweebos op 7 Maart 1902, waar sy perd onder hom geskiet is, het hy het 'n prominente rol gespeel in die vaslegging van lord Methuen se kolom. Op 11 April 1902, by Roodewal , in een van die laaste belangrike stappe van die oorlog, Kemp van stapel gestuur 'n roekeloos dapper aanval in De la Rey se afwesigheid, generaal-majoor RG Kekewich se magte, weer met behulp van 'n berede beheer oor oop terrein , wat het sy kenmerkende modus van die aanval.

Verteenwoordigend van die Krugersdorp-kommando aan die vrede onderhandel by Vereeniging , hy het by die voortsetting van die oorlog en was een van die minderheid van ses wat teen die vredesvoorwaardes gestem het.

Op 10 June1903 trou hy met Anna Emma Bodenstein, die dogter van 'n voormalige landdros van Krugersdorp , JC Bodenstein en sy vrou, MC Combrink. Hulle het twee dogters en 'n seun.

Sy vrou Maart 1941 gesterf en sy reeds versuim gesondheid versleg vinnig. Ten spyte hiervan het hy aktief in die parlement gebly.

Publiseer hy twee volumes van herinneringe, die eerste, wat in 1941 gepubliseer is, het gehandel met die gebeure voor 1902 en die tweede, wat in 1942 gepubliseer is, bedek die daaropvolgende tydperk.

Sy fisiese en morele moed kan nie betwyfel word nie. Hy was vasbeslote om, direkte, kragtige, onstuimige in die veld en in die politiek, en bo alles, 'n vurige gelowige in die republikeinse vorm van regering vir Suid-Afrika.

Hy sterf op Piet Retief , Transvaal , op 31 Desember 1946.

 

Boereoorlog Stories en Staaltjies.

 

 

Boereoorlog Stories, Staaltjies en Gedigte