Ons Boere se Trotse Geskiedenis.

 

 

Boere Stories en Staaltjies.

 

Generaal Petrus Johannes Joubert.

PETRUS JOHANNES JOUBERT(“PIET”) (1831-1900)

Hy is gebore te Prins Albert en was van Hugenote afkoms. Hy trek saam met sy ouers eers na Marico en daarna na die Wakkerstroom-distrik. In 1855 word hy tot veldkornet verkies en later tot die Transvaalse Volksraad, waar hy dien as voorsitter, as lid van verskeie kommissies en as waarnemende President van die Republiek 1875-76.

Toe Brittanje Transvaal annekseer, tree Joubert en Kruger op as leiers in die stryd om onafhanklikheid. Saam met M.W. Pretorius vorm hulle die Besturende Driemanskap. Na die uitbreek van die Eerste Boereoorlog, behaal Joubert as bevelvoerder indrukwekkende boerewelslae by Laingsnek, Ingogo en Majuba.

As invloedryke burger met wye belangstelling en vermoëns insluitende boerdery, wet, handel en eiendomme, was Joubert ook stigterslid en direkteur van verskeie maatskappye, insluitend ‘n goudonderneming. As ‘n toegewyde, hardwerkende, soms humeurige maar goeie spreker, raak Joubert al hoe meer betrokke by die politiek nadat die Transvaalse onafhanklikheid herstel is. Hy verloor die stryd om Presidentskap teen Kruger, maar was Kommandant-Generaal, Superintendent van Inboorlingsake en Vise-President.

Joubert was behep met grens-en sekerheidsprobleme en sy militêre reputasie was gebaseer op sy 1880-81 suksesse en verskeie stamgeskille. In hierdie opsig het sy slinkse en versigtige natuur en vermyding van bloedvergieting, gelei tot suksesvolle taktiek van besetting en uithongering. As Kommandant-Generaal in 1899 het sy ouderdom, oorlogsteenkanting en defensiewe taktiek egter ‘n hindernis geword vir die Republiekeinse veldtog.

Vanaf die Natalse Front is Joubert terug na die Vrystaat en Transvaal vir konsultasie, voordat hy in Pretoria as ‘n nasionale- en internationale-erkende figuur te sterwe kom.?

 

Boereoorlog Stories en Staaltjies.

 

 

Boereoorlog Stories, Staaltjies en Gedigte