Ons Boere se Trotse Geskiedenis.

 

 

Boere Stories en Staaltjies.

 

Kommandant Gideon Jacobus Scheepers.

    

Kommandant Gideon Jacobus Scheepers.

Kommandant Gideon Jacobus Scheepers (1878 - 1902), Boere militêre leier tydens die Tweede Vryheidsoorlog.

Gideon Scheepers is gebore op 4 April 1878 in Middelburg in die Zuid-Afrikaanse Republiek. Op die ouderdom van 16 jaar word hy heliografis by die ZAR-artillerie, maar in 1898 gaan hy die Oranje-Vrystaat Republiek om 'n veldtelegrafiediens te help vestig.

Met die uitbreek van die Anglo-Boere-oorlog word hy as heliografis vir die ZAR na Natal gestuur. Later is Scheepers betrokke by die Slag van Magersfontein. Met Generaal Piet Cronje se oorgawe by Paardeberg, ontsnap Scheepers.

Op 22 word Scheepers Kommandant van ‘n 150-man eenheid wat die Britse troepe die stryd in die Kaapkolonie moet aansê. Die klein kommando het veral sukses om Britse spoor- en telegraafverbindings in die Kaap te saboteer, terwyl hinderlae die Britse troepe verliese toedien. In hierdie skermutselinge word Scheepers se heldhaftigheid ten toon gestel. Dit lei daartoe dat Scheepers se teenwoordigheid in die Kaapkolonie meebring dat baie Kapenaars by die Boere magte aansluit teen Brittanje.

Op 10 Oktober 1901 word Scheepers ernstig siek naby Prince Albert en vra om agtergelaat te word. Die Britte neem hom gevange en stuur hom na ‘n tronk op Graaff-Reinet. ‘n Krygsraad misken sy aanspraak as offisier van die Boere republieke se magte en aanvaar onbetroubare getuienis dat hy oorlogsmisdade gepleeg het. Hy word skuldig bevind aan oorlogswandade, waarna hy in 1902 deur 'n vuurpeleton gefusilleer word. Die Britte weier om sy stoflike oorskot te oorhandig, en hy word in ‘n onbekende graf begawe.

Scheepers verwerf martelaarstatus deur die Britse krygshof se optrede en hy word as een van die helde van die Boeremagte gereken.

 

Boereoorlog Stories en Staaltjies.

 

 

Boereoorlog Stories, Staaltjies en Gedigte