Ons Boere se Trotse Geskiedenis.

 

 

Boere Stories en Staaltjies.

 

Vyf Vuurvreters in die ABO.

Naby Ventersdorp het vyf penkoppe, bekend as die Vyf Vuurvreters, 'n berede patrollie en vyf proviand waens voorgelê, vier van die vyand doodgeskiet, sewe gewond en die res gevang. Penkop Rooi Flip Snyman het, afgeskei van sy makkers, handgemeen geraak met gevange Tommies wat hom probeer oorrompel het. Nadat hulle hom met 'n bajonet in die kop gesteek het, het hy losgeruk, een doodgeskiet en die ander gehensop. Agt dae later veg hy met verbande om sy kop; dog later kry hy 'n kopskoot en sterf. 'n Agterryertjie met die naam Gesiggie, streng gesproke nie 'n vegtende penkop nie, het vier Tommies gevang. Op 'n vraag hoe hy dit reggekry het, antwoord hy: ''Ek het hulle omsingel!'' Daar was ook penkoppe wat verraad gepleeg het.

So vertel veldkornet Rohm van 'n sekere Rooi Flip Snyman by wie daar aan moed en durf geen einde was nie. Hy was een van drie neefs, almal het dieselfde voorname gehad te wete Vaal-Flip Snyman en Flip Geerling. In 1901 het Kitchener 'n proklamasie uitgevaardig waarin hy bepaal het dat almal wat hul nie voor 'n vasgestelde datum oorgee nie, sou verban of tereggestel word en al hul besittings sou gekonfiskeer of vernietig word. Net na bogenoemde proklamasie het die volgende insident plaasgevind naamlik in 'n geveg met die gekombineerde burger-polisieposte het Penkoppe met die Tommies handgemeen geraak. Terwyl Rooi Flip besig was om voetgangers te ontwapen en ver agtersy maats geraak het, het een van die ontwerpende Tommies hom gepak en styf vasgehou sodat hy nie sy geweer kon gebruik nie. Gou was 'n tweede Tommie by wat Flip al in sy gesig met sy bajonet gesteek het. Die derde Tommie het, wanneer die kans hom voordoen, na Flip geskiet. Vir 'n ander persoon sou die haglike posisie waarin hy hom bevind het, seker noodlottig gewees het, maar nie vir Rooi Flip nie. Met 'n uiterste kraginspanning het hy hom van die greep van die Tommie losgeruk en toe trek hy gelyktydig die skoot uit sy oorgehaalde geweer op die Tommie af. Die bajonetsteek het volgende aan die beurt gekom en toe Rooi Flip hom omdraai om met die derde Tommie af te reken, het die alreeds met sy hande in die lug gestaan. Agt dae later het Rooi Flip met ver-bande om sy kop aan die slag van Slangfontein deelgeneem.

 

 

Boereoorlog Stories en Staaltjies.

 

 

Boereoorlog Stories, Staaltjies en Gedigte