Ons Boere se Trotse Geskiedenis.

 

 

Boere Stories en Staaltjies.

 

Hoe het Duncan gesterf?

My oor-oupa-grootjie, aan moederskant, was die bekende Isak (Leeuboud) van Niekerk, wat as jong man aan die Groot Trek deelgeneem het. Hy het hom later gevestig op die plaas Franshoek buite Ficksburg en is ook daar begrawe.
Een van sy seuns, was die bekende kommandant J.J. van Niekerk, wat ná pa Isak op Franshoek gewoon het.
Hy was ’n bittereinder-kommandant in die ABO en het gedurende die oorlog, ’n jong man, by name Duncan van der Riet, laat begrawe op Franshoek, in dieselfde kerkhof waar sy vader Isak Leeuboud begrawe lê. Duncan, verneem ons, het in 1902 gesneuwel, nadat daar verraad gepleeg is en hy deur ’n verraaier óók uitgelewer is, óf vermoor is, omdat hy as bittereinder-penkop steeds onder kommandant J.J. van Niekerk bly voortveg het.

In ’n Stop van Myne-rubriek oor die baie bekende Renier-versameling, met opskrif: “Verwaarloos maar baie kosbaar” (datum onbekend), skryf mnr. J.I.J. Fick van Belgravia, Paul Roux, oor die reeds genoemde plaas-kerkhof, asook van die graf van Duncan van der Riet. Dit blyk uit die stukkie dat Duncan die bittereinder-boere baie na aan die hart gelê het, soveel so dat hy nie in die dorpsbegraafplaas begrawe is nie, maar op Franshoek, in ’n soort ere-begraafplaas.

Daar moet nog iemand êrens wees wat iets van hierdie jong man se tragiese helde-dood af weet. Is hy wel destyds deur iemand verraai, wie het hom doodgeskiet, is sy dood ooit gewreek, hoekom en in watter omstandighede is hy op Franshoek begrawe. Ek het reeds in die verlede baie geld bestee om rond te bel, maar sonder om enigiets wys te word.
Winburg asook Ficksburg se Van der Riet-families, wat vandag nog daar boer en bly, weet niks van hom af nie. Was hy ’n Ficksburg-inwoner, of van waar af het hy gekom om by die Ficksburg-kommando aan te sluit en hoekom?

Duncan het die hoogste offer betaal vir ons Afrikaners se vryheid, op ’n baie jong leeftyd. Ons is dit net verskuldig aan hom dat sy storie nie in die vergetelheid sal verdwyn nie, maar dat mense van hom as held sal kennis neem, soos wat ons kennis neem van Danie Theron, Gideon Scheepers en andere.

Kom ons doen moeite hiermee, iemand êrens sal weet, dit verseker ek u, ons moet net by die regte mense uitkom.  
onsboeresetrotsegeskiedenis@vodamail.co.za

 

Boereoorlog Stories en Staaltjies.

 

 

Boereoorlog Stories, Staaltjies en Gedigte