Ons Boere se Trotse Geskiedenis.

 

 

Boere Stories en Staaltjies.

 

Generaal gekap oor belediging van Australiërs.

Na die Slag van Wilmansrust op 12 Junie 1901 het die Engelse generaal die Australiërs vet en nutteloos genoem.

OP 13 Junie 1901 het 'n erg onstelde genl. Beatson, wat as 'n streng tugmeester bekend was, die Australiërs oor die nederlaag by Wilmansrust voor stok gekry: ``I tell you what I think. The Australians are a damned fat, round shouldered useless crowd of wasters. In my opinion they are a lot of white-livered curs. . You can add dogs too!'' 'n Bietjie later betrap hy 'n groepie wat 'n vark slag en weer wel sy ontsteltenis op: ``Yes that's about what you are good for. When the Dutchmen came the other night, you didn't fix bayonets and charge them, but you go for something that can't fight back.''

Dit was nog nie die einde nie. Op 7 Julie word die Victorians, wat baie ontevrede was oor Beatson se houding jeens hulle, beveel om op 'n volgende operasie onder hom te vertrek. Een van manskappe, James Steele, laat sy ontevredenheid duidelik blyk: ``It will be better for the men to be shot than go out with a man who called them white-livered curs!''
Ongelukkig hoor een van die Engelse offisiere dit en Steele, Arthur Richards en Herbert Parry word in hegtenis geneem, voor 'n krygshof gedaag, van onwilligheid om bevele uit te voer aangekla en ter dood veroordeel.

Lord Kitchener kom tot hul redding en hul vonnisse word versag tot tien jaar in die geval van Steele en die ander twee s'n tot een jaar elk. Dit was nog lank nie die einde van die saak nie. Op die sitting van die raad van ondersoek trek genl. sir Bindon Blood ook die Australiërs se waagmoed in twyfel: ``In considering the chicken-hearted behaviour of the officers and the men generally of the Victorian Mounted Rifles on this occasion, we must remember that they were all a lot of recruits together, and that their behaviour was only what was to be expected in the circumstances.''

Die raad kom tot die gevolgtrekking dat die blaam van die fiasko op die skouers van Morris rus wat nie toegesien het dat die wagposte behoorlik uitgeplaas is nie; dat groot vure aangesteek is; dat die kanonne buite op die buiterand gelaat is; en dat die wagte nie hul gewere en ammunisie by hulle in die wagposte gehad het nie. Om weer as lafhartig uitgeskel te word was een te veel vir maj. William McKnight, bevelvoerende offisier van die Victorians, en hy eis onmiddellik 'n verskoning van Beatson vir sy ``gross insults''.

'n Trae Beatson bied uiteindelik 'n kortaf verskoning aan wat nie geredelik deur McKnight aanvaar is nie. In Melbourne het die Australiese koerante teenoor Beatson uitgevaar. Dit sou 'n versoekskrif aan koning Edward VII en die persoonlike aanbevelings van die Australiese eerste minister, Edmund Barton, kos voordat Steele en sy makkers, wat hul vonnisse in Engeland uitgedien het, vrygelaat is. McKnight se verslag het later voor die parlement gedien, maar omdat die vonnisse teen Steele, Parry en Richards toe al tersyde gestel is, is dit nooit openbaar gemaak nie.

 

Boereoorlog Stories en Staaltjies.

 

 

Boereoorlog Stories, Staaltjies en Gedigte