Ons Boere se Trotse Geskiedenis.

 

 

Boere Stories en Staaltjies.

 

John Daniel Kestell.

Met die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog trek hy in 1899 saam met die Harrismith-kommando as veldprediker uit en word later die vertroude raadsman van pres. M.T. Steyn en genl. Christiaan de Wet. Op kommando was hy onverskrokke, manmoedig, vasberade en blymoedig onder swaarkry. Hy het onselfsugtige hulp verleen aan siekes en gewondes, byvoorbeeld in Januarie 1900 in die Slag van Platrand by Ladysmith, waar in 1965 'n monument ter ere van Kestell onthul is. Die Vrystaatse driemanskap, Steyn die staatsman, De Wet die krygsman en Kestell die Godsman, het tot die bittere einde saam in die veld gebly en Steyn het op 'n keer van Kestell gesê: "Vir my was hy meer werd as 'n kommando." By die vredesonderhandelinge, eers op Klerksdorp en later op Pretoria en Vereeniging, was Kestell saam met D.E. van Velden notulehouer. Saam publiseer hulle De vredesonderhandelingen tussen de regering der twee Zuid-Afrikaansche republieken en de vertegenwoordigers der Britse regering (1909). 'n Engelse vertaling het later verskyn as The peace negotiations between the governments of the South African Republic and Orange Free State, and the representatives of the British government (1912). Sy ervarings op kommando het hy te boek gestel in Met de Boere-commando's (1903), wat ook in Engels en Duits verskyn het. Van sy vriend De Wet het hy die eerste biografie geskryf wat in 1920 verskyn het as Christiaan de Wet: 'n lewensbeskrywing.

Ná die vredesluiting is Kestell in Augustus 1902 saam met drie Boeregeneraals na Europa om geldelike bystand vir die Boereweduwees en -kinders te gaan soek. In Februarie 1903 word hy na Ficksburg beroep waar hy as argitek optree van die dorp se klipkerk. Tydens sy bediening daar word hy in 1907 benoem as redakteur van De Fakkel, orgaan van die NG Kerk in die Vrystaat. Hiervandaan vertrek hy in 1912 na die Bloemfonteinse moedergemeente
.

 

Boereoorlog Stories en Staaltjies.

 

 

Boereoorlog Stories, Staaltjies en Gedigte