Ons Boere se Trotse Geskiedenis.

 

 

Boere Stories en Staaltjies.

 

Met brandende rolbosse jaag Boere dwarsdeur Tommies se kamp.

Gawie Pistorius skryf:
As 19-jarige seun het hy hom op Kalkfontein, naby Vosburg, by die kommando van kmdt. Pretorius aangesluit omdat die Engelse hom kwaad gemaak het. Hulle het opdrag gegee dat almal hul perde, saal, toom, geweer en ammunisie moet inhandig. Die ergste was dat hulle net 3 pond vir 'n perd betaal het, terwyl sy perd, 'n pragdier van 19 hande hoog, minstens 30 pond werd was!

Met die beleg van Kimberley het verskeie leiers genl. Cronjé gewaarsku dat die Engelse mag hom gaan vaskeer. Die jong Jacobs was lid van een van sodanige groepe (75 man) onder genl. Christiaan de Wet. Die twee generaals het beraadslaag, maar genl. Cronjé het verklaar dat sy kommando mans genoeg is om die aanslag af te weer. Die aand het genl. De Wet se groep in 'n klofie versamel. Hulle moes op 'n manier weer uitkom, maar was omring deur twee Engelse regimente.
Teen sononder gee genl. De Wet opdrag dat al die burgers iets moet eet en daarna hul perde opsaal. Daarna stap hy op kenmerkende wyse met sy kamaste en karwats alleen 'n entjie in die veld in. Toe hy terugkom, het hy beveel dat die burgers 14 groot rolbosse moet uitsteek. Hulle het ook sewe van die wildste osse in die nabyheid aangekeer en twee rolbosse aan elkeen se stert vasgebind. Terwyl die burgers op hul perde gereed gesit het, is die rolbosse aan die brand gesteek en die osse in die rigting van die Engelse kamp gejaag.

Die gras was lank en droog en die suidewind het sterk gewaai. In hierdie vlammepad het al die burgers toe met osse en al dwarsdeur die Engelse kamp gejaag. Geen enkele skoot is geskiet nie; al wat oom Philip kon hoor, was net 'n Tommie wat geskree het: ``Good God!'' Hulle het gejaag totdat hulle veilig was. Slegs die hare op sy perd se pote en sy eie ooghare was geskroei. Volgens hom was die Slag van Colenso die ergste waaraan hy deelgeneem het. In daardie slag het hy lord Roberts se seun op laasgenoemde se wit perd doodgeskiet. Oom Philip Jacobs is op 7 Junie 1967 in Victoria-Wes op 86 oorlede.

 

Boereoorlog Stories en Staaltjies.

 

 

Boereoorlog Stories, Staaltjies en Gedigte