Ons Boere se Trotse Geskiedenis.

 

 

Boere Stories en Staaltjies.

 

Boer bid dat God neutraal bly; sal vyand self looi.

Ondanks die smart en swaarkry was daar ook humor in die Boereoorlog.
Ds. Dries Weyers skryf:

In die laat jare sestig was ek predikant in Mafeking. In die ouetehuis was 'n oom Japie, wat in sy jong dae onder kmdt. Schalk (Pienaar, as ek reg onthou) geveg het. Oom Japie het altyd na hom verwys as Kommandant Schalk. Hy het vir my die volgende staaltjie vertel:

Kommandant Schalk was 'n tipiese Boere-omie: diep godsdienstig en baie ernstig, 'n man wat hom met geen nonsies opgehou het nie. Dit was by hom 'n vaste gebruik dat, wanneer hulle die dag getrek het en teen die aand kamp opgeslaan het, die dag afgesluit word soos dit Christene betaam. Nadat die manskappe geëet het, het Kommandant Schalk die Bybel na willekeur aan een van die manne gegee om kampgodsdiens te hou. Dié moes dan 'n stukkie lees en die ander in gebed voorgaan.

So het dit dan gebeur dat die manskappe een dag besonder ver getrek het. Toe hulle hier teen skemer kamp opslaan, het hulle opgemerk dat hulle só naby aan die Engelse gestaan het dat hulle die Tommies voor die vure kon sien rondloop.
By geeneen was enige twyfel nie: die volgende dag sou die poppe vroeg-vroeg dans.
Alles was besonder stil in die kamp terwyl elkeen sy kossie aanmekaargeslaan het. Sonder die gewone geselsies is geëet. Aan die einde van die ete het Kommandant Schalk opgestaan en self die Bybel gevat.

Hy het met erns gelees wat by die omstandighede gepas het van die Here wat die skaduwee aan die regterhand is. Nadat hy die Bybel toegemaak het, het hy sy manne voorgegaan in gebed: ``Here, daar oorkant lê die vyand. Môre gaan hier 'n groot slag wees. Gee aan U kinders die krag en die moed en die durf om te vyand te vertrap en te vernietig.''

Meteens het die kommandant vasgesteek. Ná 'n oomblik se stilte het hy vervolg: ``Nee, Here, miskien hou hulle nou ook kampgodsdiens, miskien vra hulle nou dieselfde van U. Ek sal U sê: Hou U neutraal . . . ons sal hulle opdonder.''

 

Boereoorlog Stories en Staaltjies.

 

 

Boereoorlog Stories, Staaltjies en Gedigte