Ons Boere se Trotse Geskiedenis.

 

 

Boere Stories en Staaltjies.

 

Die Kakie ontmoet die `Antichris'.

Nadat die beleg van Mafeking (Mafikeng) op 15 Februarie 1900 opgehef is, is die Marico-kommando, toe nog onder aanvoering van die hardkoppige genl. J.P. Snyman, aangesê om dié deel van die Transvaalse republiek (ZAR) waar die distrik Marico aan die Be tsjoeanalandse Protektoraat grens te beskerm.

Dit is 'n gebied wat omtrent strek van Lobatsi tot noord van Derdepoort. Die doel was om die Britse soldate van Indië wat deur die Beira-hawe die ZAR binnekom en in Gaberone saamgetrek was te probeer stuit. Snyman se hoofkwartier was op Abjaterskop van waar hy 'n goeie uitsig gehad het oor die grootste gedeelte van die gebied. Soos gebruiklik met dié soort oorlogvoering stuur albei kante maar voortdurend verkenners uit om die vyand se bewegings dop te hou en te probeer agterkom wat hy beplan en waarheen hy op pad is. Só gebeur dit toe een oggend dat die Boere 'n jong Britse soldaat op patrollie betrap, aankeer en na die generaal se hoofkwartier vir ondervraging bring.

Soos die meeste van die Boere kon die generaal nie Engels praat of verstaan nie en hy het dus opdrag aan sy stafoffisier (soos die Boere sou sê, sy sekretaris), Piet Roux, gegee om die ondervraging waar te neem. Ou Snyman was kort van draad. Voordat die soldaat nog klaar kon antwoord op enige van die vrae wat aan hom gestel is, het die generaal hom in die rede geval met: ``Piet, wat sê die Engelsman?'' Só het hy tot vervelens toe aangehou sodat min vordering gemaak is met die ondervraging. Vir die jong soldaat, gewoond aan die streng dissi pline van die Britse leër, moes dié stoere ou trekboer met sy woeste baard en onversorgde hare wat die ondervraging so knaend onderbreek het, uiters vreemd voorgekom het. Oplaas maak hy 'n opmerking teenoor Roux en onmiddellik kom Snyman se vraag weer: ``Piet, wat sê die Engelsman.'' Piet, wat al effens sat vir die onderbrekings geraak het, antwoord: ``Hy vra of jy die Antichris is!''

Vir die stoere ou Calvinis was dié opmerking gelykstaande aan heiligskennis wat niks minder nie as die doodstraf verdien. Hy pluk sonder oorweging sy Mauser-pistool uit en lê op die Kakie aan. Piet spring toe vorentoe en pluk die wapen weg.
Die burgers het die Tommie daarop losgelaat en aangesê om hom baie vinnig uit die voete te maak. Snyman is ná die oorgawe van Cronjé van sy generaalskap onthef. In 1934 het Piet Roux 'n brief uit Engeland ontvang waarin die skrywer hom geïdentifiseer het as die jong Britse soldaat wat by Abjaterskop gevang is. Hy het Roux weer bedank en geprys vir sy dapper optrede wat sy lewe gered het.

 

Boereoorlog Stories en Staaltjies.

 

 

Boereoorlog Stories, Staaltjies en Gedigte