Ons Boere se Trotse Geskiedenis.

 

 

Boere Stories en Staaltjies.

 

Boer slaan sommer goed munt uit honger Kakies.

'n Boer wat honger Engelse duur vir brood laat betaal het en wat met die koms van die Kakies vrede met sy buurman ná kwaai vriendskap gemaak het. M.S. Badenhorst vertel:
Wyle Hendrik Roodt was getroud met 'n tante van my oorlede ma. Bekend as boet Hendrik was hy ook bekend vir sy taamlik vinnige humeur. Hy het met die uitbreek van die oorlog op die plaas De Vlei oos van Jamestown gewoon.
Met die uitbreek van die oorlog was hy kwaai vriende met sy buurman Sarel de Klerk van die buurplaas Swakfontein. Albei plase was langs die grootpad van Jamestown na Dordrecht oor Hangklip.

Een oggend kry boet Hendrik berig dat 'n Engelse patrollie van Jamestown aan die kom is. Boet Hendrik ag dit toe sy plig om sy buurman te gaan waarsku. Hy bestyg toe sy perd bloots en jaag na sy buurman op Swakfontein. Daar aangekom, skree hy vir sy buurman Sarel de Klerk: ``Vrede, Sarel, die Kakies kom.'' Of daar daarna vrede was, het ek nooit gehoor nie.

Een oggend kom 'n Engelse patrollie op die plaas De Vlei aan. Boet Hendrik se vrou, tant Hannie, het die oggend brood gebak en die heerlike reuk van vars gebakte brood het die Engelse se eetlus aangewakker. Hulle vra toe om daarvan te koop, maar boet Hendrik verwyt hulle toe oor die rantsoenering van meel. Die Engelse praat mooi en hy willig naderhand in om botter en brood teen een sjieling per sny aan hulle te verkoop. Dit was 'n goeie prys as in ag geneem word dat die soldate glo maar teen sewe sjielings per maand vir die ``Queen'' geveg het. Boet Hendrik moes daardie dag seker baie tevrede sy sjielings getel het. Eendag bemerk boet Hendrik dat 'n Tommie in sy patrollie uitsak. Ek dink hy het geen vertroue in 'n Tommie gehad nie en hom dopgehou. Die ou het agter 'n bos gaan broek losmaak. Die taak afgehandel, het die soldaat in 'n vervalle hut daar naby ingestap. Ná 'n tyd het boet Hendrik gaan kyk wat hy daar maak en seker soos hy vermoed het, hom vas aan die slaap gekry.

Hy neem toe die ou se geweer en maak hom wakker. 'n Mens kan jou voorstel hoe groot sy verbasing was om 'n Boer voor hom te sien staan met sy geweer in die hande. Boet Hendrik het hom gewaarsku (ek reken seker met gebaretaal want sy Engels was seker maar net vol ``yes'' en ``no'') en die geweer aan die soldaat oorhandig. Met 'n veldslag by Labuschagnesnek is 'n familielid langs hom doodgeskiet. Na verneem word, was boet Hendrik 'n dapper vegter.
'n Familie Labuschagne het op die plaas Alicedale gewoon. Eendag toe gevegte tussen Boere en Engelse op die plaas Swakfontein plaasgevind het, het oom Andries en sy vrou in die voorhuis gesit toe 'n koeël tussen hul koppe teen die muur agter hulle vasslaan. Die verdwaalde koeël moes van Swakfontein se kant gekom het. Die oom was erg ontevrede daaroor en het dit die Boere ten laste gelê. Selfs jare daarna het hy nog opgewonde geraak as hy daarvan vertel.

 

Boereoorlog Stories en Staaltjies.

 

 

Boereoorlog Stories, Staaltjies en Gedigte